Avís legal

 

1.- Dades identificatives

Aquest Lloc web, que el seu titular és:

Óscar Orihuela Salmerón

Amb NIF 53071119E

i domicili en Carrer Ignasi Iglesias 19-21 Àtic

08030 Barcelona BARCELONA

telèfon 665 82 36 71

i correu electrònic arco@wooscit.com

està constituït pel lloc web associat al domini: wooscit.com

D’ara endavant al titular ho denominarem “Woosc-It”.

 

2.- Usuaris

La utilització d’aquesta Web atribueix la condició d’USUARI a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Alguns aspectes d’aquesta Web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

L’USUARI declara sota la seva responsabilitat ser major de 14 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti, per la qual cosa WooscIt no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

 

3.- Ús del Lloc web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d’ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en aquesta Web .

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals WooscIt presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de WooscIt o de tercers.

 

4.- Protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades

RESPONSABLE
(del tractament)
Óscar Orihuela Salmerón
NIF 53071119E
Direcció postal: Carrer Ignasi Iglesias 19-21 Ático
08030 Barcelona BARCELONA
Telèfon: 665 82 36 71
FINALITAT
(del tractament)
Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li he ofert i els sol·licitats i contractats, així com per a informar de les notícies, novetats i actualitzacions que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.
LEGITIMACIÓ
(del tractament)
El consentiment i, si és el cas, la relació contractual.
DESTINATARIS
(de les dades)
Les seves dades no seran cedides a tercers.
Les seves dades seran comunicades als meus encarregats del tractament per a donar compliment al que m’ha sol·licitat, però en cap cas els cediré a tercers, excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
CONSERVACIÓ
(de les dades)
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès pels meus serveis, així com en el seu cas la relació contractual i no m’informi d’eliminar-los o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
DRETS
(dels interessats)
Té dret a: accedir a les seves dades, rectificar-los o suprimir-los, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, a limitar el seu tractament o oposar-se a ell, i a no ser objecte d’elaboració de perfils, dirigint-se a la següent adreça: arco@wooscit.com
Informació adicional Pot consultar informació addicional i detallada sobre la meva política de Protecció de Dades en: https://www.wooscit.com/ca/proteccio-de-dades/

 

5.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquesta Web, textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc., així com els noms comercials, les marques i altres signes distintius, són propietat de WooscIt o, si és el cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel mer ús d’aquesta Web.

El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc) per part de la persona usuària o de terceres persones, sigui totalment o parcialment, sense l’expressa autorització. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no sigui expressament autoritzat pel titular.

 

6.- Exclusió de garanties i responsabilitat

WooscIt no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la Web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

 

7.- Modificacions

WooscIt es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la Web , podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la Web.

 

8.- Enllaços

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

D’altra banda, si des de la Web de la qual és titular WooscIt es pot, o es pogués en el seu moment, accedir a altres enllaços o enllaços a llocs webs de tercers, informem que les polítiques de privacitat dels tercers són aliens a WooscIt. Per això, en accedir a tals llocs web (o portals) vostè pot decidir si accepta o no les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En cap cas WooscIt, creadora d’aquesta Web , assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un Web aliena, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet.

 

9.- Dret d’exclusió

WooscIt es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

 

10.- Generalitats

WooscIt perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11.- Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta web, serà la llei espanyola.

 

12.- Plataforma europea de “resolució de litigis en línia”

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr Aquesta adreça només està disponible per a consumidors residents a la UE. És, per tant, incompatible amb conflictes generats amb altres països.

 

13.- Analítica web

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, GOOGLE LLC, domiciliada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA que desenvolupa. Quan la residència habitual de l’usuari està situada a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa, Google presta els seus serveis a través de GOOGLE IRELAND LIMITED domiciliada en Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin Ireland. Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del Web.

Google informa de:

Transferències de dades: Comptem amb servidors per tot el món, per la qual cosa la teva informació pot tractar-se en servidors que es troben fora del teu país de residència. Les normatives de protecció de dades varien en funció del país, per la qual cosa algunes ofereixen més protecció que unes altres. Independentment d’on es tracti la informació, implementem les mateixes mesures de protecció que es descriuen en aquesta política. També complim determinats marcs legals relacionats amb la transferència de dades com, per exemple, els marcs del Privacy Shield UE – EUA i de Suïssa – EUA

Aquest Encarregat del tractament realitza transferències internacionals de dades i fins ara estava degudament adherit al protocol “Privacy Shield“, i per tant complia amb totes les especificacions de seguretat requerides pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Però el passat 16/7/20 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar invàlid l’Escut de Privacitat per a la realització de transferències internacionals de dades als EUA, en considerar que no aportava suficients garanties a causa de l’accés a les dades per part de les autoritats dels Estats Units. I indicava que els exportadors disposaran d’un termini de gràcia atorgat per les autoritats per a implementar un altre mecanisme de transferències en cas que alguna de les seves transferències es fes en el marc de Privacy Shield. Per tant, estem a l’espera que l’Encarregat del tractament regularitzi aquesta situació.

Es pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia al següent enllaç:

https://policies.google.com/privacy

 

14.- Transferències internacionals

Es realitzen transferències internacionals de dades.

Els encarregats que les realitzen estaven degudament adherits al protocol “Privacy Shield“, i per tant complien fins ara amb totes les especificacions de seguretat requerides pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Però el passat 16/7/20 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar invàlid l’Escut de Privacitat per a la realització de transferències internacionals de dades als EUA, en considerar que no aportava suficients garanties a causa de l’accés a les dades per part de les autoritats dels Estats Units. I indicava que els exportadors disposaran d’un termini de gràcia atorgat per les autoritats per a implementar un altre mecanisme de transferències en cas que alguna de les seves transferències es fes en el marc de Privacy Shield. Per tant, estem a l’espera que l’Encarregat del tractament regularitzi aquesta situació.