Formacions Microsoft Office 365

El nostre objectiu és formar i millorar les competències digitals de les persones mitjançant l’ús de diferents eines i serveis inclosos en Microsoft 365.

Mitjançant una metodologia basada en Learning by Doing pretenem que els alumnes adquireixin els coneixements d’una forma pràctica i senzilla, basant-nos en casos reals i amb els coneixements i àmplia experiència dels nostres formadors.

Encara que oferim uns temaris bàsics, podem adaptar-nos a les seves necessitats, prioritzant sempre la qualitat dels continguts abans que el volum d’hores o el nombre d’alumnes per classe.

Workshop de Microsoft PowerApps

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics i avançats per a desenvolupar aplicacions amb Microsoft PowerApps, independentment del tipus d’aplicació i de la dificultat d’aquesta.

Mitjançant la metodologia Learning by Doing, durant la formació es plantejaran una sèrie d’exercicis que permetran consolidar els coneixements adquirits als participants.

Vull saber més

Workshop de Microsoft Flow

Objectius

Adquirir els coneixements fonamentals i posteriorment avançats sobre Microsoft Flow, permetent afrontar qualsevol tipus de projecte, independentment de la dificultat d’aquest.

Mitjançant la metodologia Learning by Doing, durant la formació es plantejaran una sèrie d’exercicis que permetran consolidar els coneixements adquirits als participants.

Vull saber més

Comunicació i gestió documental amb Microsoft Office 365

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per a poder crear i mantenir una intranet corporativa, permetent millorar la comunicació interna de la companyia, així com facilitant un espai per a compartir la documentació generada per tota aquesta.

Mitjançant la metodologia Learning by Doing, durant la formació es plantejaran una sèrie d’exercicis que permetran consolidar els coneixements adquirits als participants.

Vull saber més

Treball en equip amb Microsoft Office 365

Objectius

Adquirir aquells coneixements que permetin treballar en equip de forma organitzada i eficient, abordant aspectes com la comunicació, la gestió de tasques i l’automatització de processos.

Mitjançant la metodologia Learning by Doing, durant la formació es plantejaran una sèrie d’exercicis que permetran consolidar els coneixements adquirits als participants.

Vull saber més

Productivitat personal amb Microsoft Office 365

Objectius

Adquirir aquells coneixements que permetin a les persones treballar de forma més eficient en el seu dia a dia, abordant aspectes com la comunicació, l’organització de la informació i la gestió de tasques.

Mitjançant la metodologia Learning by Doing, durant la formació es plantejaran una sèrie d’exercicis que permetran consolidar els coneixements adquirits als participants.

Vull saber més