Protecció de dades

RESPONSABLE
(del tractament)
Óscar Orihuela Salmerón
CIF: 53071119E
Dir. Postal: Carrer Ignasi Iglesias 19-21 Ático
08030 Barcelona BARCELONA
Telèfon: 665 82 36 71
Correu electrònic: arco@wooscit.com
Pàgina web: https://www.wooscit.com/
REPRESENTANT
(del responsable)
És el mateix responsable o el seu representant legal, si escau.
DPD No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa del tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previ que s’ha realitzat.
FINALITAT
(del tractament)
Prestar-li el servei que ens ha sol·licitat en cadascun dels formularis de contacte. Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per informar de les novetats que es vagin produint en aquests, no sent utilitzats per a altres finalitats.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la seva relació contractual/el seu interès pels nostres serveis i no ens informi del seu interès a eliminar-los.
Les seves dades no seran tractades amb la finalitat de realitzar decisions automatitzades, ni d’elaborar perfils.
LEGITIMACIÓ
(del tractament)
Base jurídica El consentiment de la persona interessada. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta a l’interessat de sistemes per retirar el consentiment prestat.
DESTINATARIS
(de les dades)
Cessió de dades. No es realitzen cessions de dades, excepte que existeixi una obligació legal. No es considera cessions de dades les dades comunicades als Encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència del responsable.
Transferències a tercers països No es realitzen transferències internacionals de dades.
DRETS
(dels interessats)
Es poden exercir els drets de: accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, dirigint-se a la següent adreça: arco@wooscit.com

En cas de no satisfer els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de dades:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

PROCEDÈNCIA
(de les dades)
Font de les dades Les dades són facilitades pel mateix usuari.
Les dades facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per a les drets i llibertats de les persones.
Informació addicional Pot consultar informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de Dades en: https://www.wooscit.com/ca/avis-legal/