Adaptació a la protecció de dades - Tarifes i packs de serveis disponibles

 • Pack Bàsic
  Des de 80€

  Aquest pack està destinat a:

  Organitzacions com a Pimes, Autònoms, Associacions, Fundacions, Comunitats de Propietaris, etc. sempre que no realitzin comerç electrònic i per a tractaments de dades de BAIX RISC (dades no sensibles)

 • INCLOU:
 • L'estudi i anàlisi dels tractaments realitzats

 • El lliurament de:

 • - Manual de Protecció de dades

 • - Model de carta per actualitzar la base de dades dels contactes
 • - Notes legals: Avís legal, Clàusula Protecció de dades (o política de privacitat) i Política de Cookies
 • - Models de Contractes amb Encarregats (empreses que presten serveis externs)
 • - Models de Compromisos de confidencialitat per als treballadors
 • - La confecció del REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Pack “dades sensibles”
  Amb ANÀLISI DE RISCOS PERÒ SENSE AVALUACIÓ D'IMPACTE
  Des de 100€

  Aquest pack està destinat a:

  ADVOCATS, PSICÒLEGS, PIMES, AUTÒNOMS, ASSOCIACIONS, ETC, que tractin dades especialment protegides com són els tractaments de: les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l'afiliació sindical, els que revelin l'origen racial o ètnic, i els relatius a la salut o a la vida o orientació sexual d'una persona, també les dades genètiques i les dades biomètriques, les infraccions i condemnes penals, dades de víctimes de violència de gènere, etc.

 • INCLOU:
 • L'estudi i una anàlisi de riscos dels tractaments de dades sensibles realitzades

 • El lliurament de:

 • - Manual de Protecció de dades

 • - Model de carta per actualitzar la base de dades dels contactes
 • - Notes legals: Avís legal, Clàusula Protecció de dades (o política de privacitat), Política de Cookies
 • - Models de Contractes amb Encarregats (empreses que presten serveis externs)
 • - Models de Compromisos de confidencialitat per als treballadors
 • - Una anàlisi DE RISCOS especialment motivada en la qual s'exclou la necessitat de realitzar una AVALUACIÓ D'IMPACTE
 • - La confecció del REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT que inclou l'ANÀLISI DE RISCOS
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Pack Ecommerce
  Des de 170€

  Aquest pack està destinat a:

  Organitzacions que realitzin comerç electrònic (tenda online, inscripció i pagaments a cursos, reserves allotjaments, donacions, inclusió de publicitat i uns altres), o per a Portals i Apps. NOMÉS per a tractaments de dades de BAIX RISC (dades no sensibles)

 • INCLOU:
 • L'estudi i anàlisi dels tractaments realitzats

 • El lliurament de:

 • - Manual de Protecció de dades

 • - Model de carta per actualitzar la base de dades dels contactes
 • - Notes legals: Avís legal, Clàusula Protecció de dades (o política de privacitat), Política de Cookies, Condicions d'ús (per a Portals i Apps), Condicions generals de contractació (per a tendes online, reserves d'allotjaments, o qualsevol altra forma de comerç electrònic)
 • - Models de Contractes amb Encarregats (empreses que presten serveis externs)
 • - Models de Compromisos de confidencialitat per als treballadors
 • - La confecció del REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Pack “dades sensibles”Amb ANÀLISI DE RISCOS i AVALUACIÓ D'IMPACTEDes de 300€

  Aquest pack està destinat a:

  Tot tipus d'organització que tracti dades especialment protegides i que estiguin obligades a realitzar una AVALUACIÓ D'IMPACTE, com són el cas de: FARMACÈUTIQUES, HOSPITALS, CLÍNIQUES, SEGURETAT PRIVADA, COMERCIALITZADORES D'ENERGIA, empreses que realitzen E-COMMERCE, COL·LEGIS, Etc.

 • INCLOU:
 • L'estudi i una anàlisi de riscos dels tractaments de dades sensibles realitzades

 • El lliurament de:

 • - Manual de Protecció de dades

 • - Model de carta per actualitzar la base de dades dels contactes
 • - Notes legals: Avís legal, Claúsula Protecció de dades (o política de privacitat), Política de Cookies
 • - Models de Contractes amb Encarregats (empreses que presten serveis externs)
 • - Models de Compromisos de confidencialitat per als treballadors
 • - Una ANÀLISI DE RISCOS en el qual es motiva la necessitat de realitzar una avaluació d'impacte. I una AVALUACIÓ D'IMPACTE que identifiqui, avaluï i gestioni els riscos als quals estan exposades les activitats de tractament realitzades, amb l'objectiu de garantir els drets i llibertats de les persones físiques titulars de les dades
 • - La confecció del REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT que inclou l'ANÀLISI DE RISCOS i l'AVALUACIÓ D'IMPACTE
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST