Adaptació en protecció de dades - Tarifes i packs de serveis disponibles

 • Pack Bàsic
  Des de 80€

  Aquest pack està destinat a:

  Organitzacions com a Pimes, Autònoms, Associacions, Fundacions, Comunitats de Propietaris, etc.

 • INCLOU:
 • - L'anàlisi prèvia a l'adaptació, de l'activitat i de pàgina web, a les normatives vigents sobre la protecció de les dades
 • - Les maneres de sol·licitar el consentiment: a través de fulles d'autorització, de contractes de prestació de serveis, o de formularis en la pàgina web (de contacte, subscripcions a newsletters, etc.)
 • - Les notes legals a incloure en la pàgina web (Avís legal, Protecció de dades i Política de cookies)
 • - Els Models de contractes amb empreses que realitzen serveis externs
 • - Els Models de compromisos de confidencialitat per als empleats o col·laboradors
 • - La confecció del Registre d'activitats de tractament (document obligatori que inventaria els tractaments realitzats)
 • - Les Mesures de seguretat
 • - I com acreditar el compliment normatiu en protecció de dades
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Pack “dades sensibles”
  Des de 125€

  Aquest pack està destinat a:

  Advocats, psicòlegs, PIMES, autònoms, associacions, etc.

 • INCLOU:
 • - L'anàlisi prèvia a l'adaptació, de l'activitat i de la pàgina web, a les normatives vigents sobre la protecció de les dades
 • - Maneres de sol·licitar el consentiment
 • - Inclusió de les notes legals en la pàgina web (Avís legal, Protecció de dades i Política de cookies)
 • - Models de contractes amb empreses que realitzen serveis externs
 • - Models de compromisos de confidencialitat per als empleats o col·laboradors
 • - El Registre d'activitats de tractament
 • - Les Mesures de seguretat
 • - Les categories especials de dades personals, les dades sensibles i per què són d'especial protecció: "les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l'afiliació sindical, les dades que revelin l'origen racial o ètnic, i els relatius a la salut o a la vida o orientació sexual d'una persona, també les dades genètiques i les dades biomètriques, les infraccions i condemnes penals, les dades de víctimes de violència de gènere, les dades de menors, etc."
 • - L'anàlisi de riscos i la descripció del llistat de compliment del RGPD
 • - L'estudi sobre la necessitat o no de realitzar una Avaluació d'impacte (EIPD)
 • - Consideracions sobre la necessitat de nomenar un Delegat de protecció de dades (DPD)
 • - Les xarxes socials
 • - La dissociació o anonimització de les dades de caràcter personal
 • - Les cessions de dades
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Pack Ecommerce
  Des de 175€

  Aquest pack està destinat a:

  Organitzacions que realitzin comerç electrònic (tenda online, inscripció i pagaments a cursos, reserves allotjaments, donacions, inclusió de publicitat i altres)

 • INCLOU:
 • - L'anàlisi prèvia a l'adaptació, de l'activitat i de la pàgina web, a les normatives vigents sobre la protecció de les dades
 • - Maneres de sol·licitar el consentiment
 • - Inclusió de les notes legals en la pàgina web (Avís legal, Protecció de dades i Política de cookies)
 • - Models de contractes amb empreses que realitzen serveis externs
 • - Models de compromisos de confidencialitat per als empleats o col·laboradors
 • - La confecció del Registre d'activitats de tractament (document obligatori que inventaria els tractaments realitzats)
 • - Les Mesures de seguretat
 • - Les obligacions d'una activitat comercial en Internet
 • - Informar i descriure les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Pack "tractaments d'alt risc" que requereixen una EIPD i el nomenament d'un DPD
  Des de 325€

  Aquest pack està destinat a:

  Tota mena d'organitzacions que realitzin tractaments que comporten un alt risc i que estan obligades per això a realitzar una AVALUACIÓ D'IMPACTE (EIPD), i a nomenar un Delegat de Protecció de dades (DPD) com són el cas de: CENTRES SANITARIS, COL·LEGIS PROFESSIONALS, CENTRES DOCENTS, ESTABLIMENTS FINANCERS, entitats que explotin xarxes i prestin serveis de COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES, ASSEGURADORES, de serveis d'INVERSIÓ, responsables de fitxers de la SOLVÈNCIA PATRIMONIAL I CRÈDIT, activitats de PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL, d'emissió d'INFORMES COMERCIALS, els operadors d'ACTIVITATS DE JOC A través DE CANALS ELECTRÒNICS, les empreses de SEGURETAT PRIVADA, les FEDERACIONS ESPORTIVES quan tractin dades de menors d'edat, etc.

 • INCLOU:
 • - L'anàlisi prèvia a l'adaptació, de l'activitat i de la pàgina web, a les normatives vigents sobre la protecció de les dades
 • - Maneres de sol·licitar el consentiment
 • - Inclusió de les notes legals en la pàgina web (Avís legal, Protecció de dades i Política de cookies)
 • - Models de contractes amb empreses que realitzen serveis externs
 • - Models de compromisos de confidencialitat per als empleats o col·laboradors
 • - El Registre d'activitats de tractament
 • - Les Mesures de seguretat
 • - El nomenament d'un Delegat de protecció de dades: qui assessorarà el responsable en el compliment de les obligacions derivades del RGPD, determinarà en una anàlisi de riscos la necessitat de dur a terme una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades. Determinarà els àmbits que han de ser objecte d'una auditoria de protecció de dades, quines activitats de formació internes proporcionar al personal o als directius encarregats de les activitats de protecció de dades i a quines operacions de tractament dedicar més temps i recursos. Supervisarà el compliment de RGPD. I determinarà que salvaguardes (incloses mesures tècniques i organitzatives) han d'aplicar-se per a mitigar qualsevol risc per als drets i interessos dels interessats. etc.
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST