Adaptació en protecció de dades - Tarifes i packs de serveis disponibles

 • Pack Bàsic
  Des de 125€

  Aquest pack està destinat a:

  Organitzacions com a Pimes, Autònoms, Associacions, Fundacions, Comunitats de Propietaris, etc.

 • INCLOU:
 • - L'anàlisi prèvia a l'adaptació, de l'activitat i de pàgina web, a les normatives vigents sobre la protecció de les dades
 • - Les maneres de sol·licitar el consentiment: a través de fulles d'autorització, de contractes de prestació de serveis, o de formularis en la pàgina web (de contacte, subscripcions a newsletters, etc.)
 • - Les notes legals a incloure en la pàgina web (Avís legal, Protecció de dades i Política de cookies)
 • - Condicions d'ús per a apps
 • - Els Models de contractes amb empreses que realitzen serveis externs
 • - Els Models de compromisos de confidencialitat per als empleats o col·laboradors
 • - La confecció del Registre d'activitats de tractament (document obligatori que inventaria els tractaments realitzats)
 • - Les Mesures de seguretat
 • - I com acreditar el compliment normatiu en protecció de dades
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Pack “dades sensibles”
  Des de 150€

  Aquest pack està destinat a:

  Advocats, psicòlegs, metges, terapeutes, autònoms

 • INCLOU:
 • - L'anàlisi prèvia a l'adaptació, de l'activitat i de la pàgina web, a les normatives vigents sobre la protecció de les dades
 • - Maneres de sol·licitar el consentiment
 • - Inclusió de les notes legals en la pàgina web (Avís legal, Protecció de dades i Política de cookies)
 • - Condicions d'ús per a apps
 • - Models de contractes amb empreses que realitzen serveis externs
 • - Models de compromisos de confidencialitat per als empleats o col·laboradors
 • - El Registre d'activitats de tractament
 • - Les Mesures de seguretat
 • - Les categories especials de dades personals, les dades sensibles i per què són d'especial protecció: "les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l'afiliació sindical, les dades que revelin l'origen racial o ètnic, i els relatius a la salut o a la vida o orientació sexual d'una persona, també les dades genètiques i les dades biomètriques, les infraccions i condemnes penals, les dades de víctimes de violència de gènere, les dades de menors, etc."
 • - L'anàlisi de riscos i la descripció del llistat de compliment del RGPD
 • - L'estudi sobre la necessitat o no de realitzar una Avaluació d'impacte (EIPD)
 • - Consideracions sobre la necessitat de nomenar un Delegat de protecció de dades (DPD)
 • - Les xarxes socials
 • - La dissociació o anonimització de les dades de caràcter personal
 • - Les cessions de dades
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Pack Ecommerce
  Des de 175€

  Aquest pack està destinat a:

  Organitzacions que realitzin comerç electrònic (tenda online, inscripció i pagaments a cursos, reserves allotjaments, donacions)

 • INCLOU:
 • - L'anàlisi prèvia a l'adaptació, de l'activitat i de la pàgina web, a les normatives vigents sobre la protecció de les dades
 • - Maneres de sol·licitar el consentiment
 • - Inclusió de les notes legals en la pàgina web (Avís legal, Protecció de dades, Condicions Generals de contractació i Política de cookies)
 • - Condicions d'ús per a apps
 • - Models de contractes amb empreses que realitzen serveis externs
 • - Models de compromisos de confidencialitat per als empleats o col·laboradors
 • - La confecció del Registre d'activitats de tractament (document obligatori que inventaria els tractaments realitzats)
 • - Les Mesures de seguretat
 • - Les obligacions d'una activitat comercial en Internet
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST
 • Pack "Servei de DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES"
  Consultar preu

  El servei d'un DPD és obligat en els tractaments realitzats per:

  Autoritat o Organisme Públic - Quan el nombre d'interessats es realitza "a gran escala" - Categories especials de dades - Dades relatives a condemnes i infraccions penals - Col·legis Professionals - Centres Docents, en tots els nivells educatius - Entitats que explotin xarxes i prestin serveis de comunicacions electròniques - Prestadors de serveis de la societat de la informació - Entitats de crèdit - Serveis d'inversió - Entitats – Asseguradores - Distribuïdors i comercialitzadors d'energia elèctrica/gas - Entitats que gestionen fitxers comuns per a l'avaluació de la solvència patrimonial - Entitats que desenvolupin activitats de publicitat i prospecció comercial - Centres sanitaris - Entitats d'emissió d'informes comercials - Operadors d'activitats de joc a través de canals electrònics - Empreses de seguretat privada - Federacions esportives, quan tractin dades de menors d'edat

 • INCLOU:
 • - L'anàlisi prèvia a l'adaptació, de l'activitat i de la pàgina web, a les normatives vigents sobre la protecció de les dades.
 • - Maneres de sol·licitar el consentiment.
 • - Inclusió de les notes legals en la pàg. web (Avís legal, Protecció de dades, Condicions Generals de contractació i Política de cookies).
 • - Models de contractes amb empreses que realitzen serveis externs.
 • - Models de compromisos de confidencialitat per als empleats o col·laboradors.
 • - El Registre d'activitats de tractament.
 • - Les Mesures de seguretat, etc.
 • - El nomenament d'un Delegat de protecció de dades que tindrà les següents funcions: informar, assessorar i supervisar el compliment del RGPD, oferir assessorament, cooperar amb l'autoritat de control i ser un punt de contacte entre aquesta última i el responsable o encarregat de tractament
 • - Determinarà els àmbits que han de ser objecte de l'auditoria de protecció de dades, quines activitats de formació internes s'han de proporcionar al personal o als directius encarregats de les activitats de protecció de dades i a quines operacions de tractament dedicar més temps i recursos. Amb això, supervisarà el compliment de RGPD. I determinarà que salvaguardes (incloses mesures tècniques i organitzatives) han d'aplicar-se per a mitigar qualsevol risc per als drets i llibertats dels interessats. etc.
 • SOL·LICITAR PRESSUPOST